Αρχική arrow Οδηγός του Καταναλωτή arrow Η Προστασία του Καταναλωτή στην Ελληνική Επικράτεια

ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΡΙΑΣ 4 ΕΞΩΔΙΚΑ ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ

Αγωγή ΙΝΚΑ-Ανασφάλιστων κατά ΟΑΕΕ. Μυταλούλης Law Office

ΑΓΩΓΗ του ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ), ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π.), ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, κατά του ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥ, Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ., Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ..
Η Αγωγή κατεβαίνει σε PDF πατήστε ΕΔΩ.
Συμπληρώστε την Εξουσιοδότησή σας για την ένταξή σας στο Αίτημα της Αγωγής και της Aποτροπής Kαταδιωκτικών μέτρων του ΟΑΕΕ. Στείλτε την στο Fax. 28220 22652
Καταβαίνει σε PDF πατήστε ΕΔΩ.

Αλλοίωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων 2007

Αλλοίωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων 2007 Μέρος 1ο. Πάτα εδώ.

Μέρος 2ο. Πάτα εδώ.

Οι υπηρεσίες Καταγγελιών του Καταναλωτή ΕΔΩ

Μετα την Αγωγή του ΙΝΚΑ Απόφαση για το Χαράτσι ΕΕΤΗΔΕ-ΔΕΗ τέλος.

Άρειος Πάγος: με 3 υπέρ και 2 κατά. Αντισυνταγματικό συνολικά παράνομο το χαράτσι που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ. Πάει στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των 35.

07/02/2014 17:35Χαμόγελοdei_haratsi_400_01

Αίτηση μη Όχλησης ΕΔΩ

Τράπεζες-Συνετός Δανεισμός Εγκύκλιος ΤρτΕ

Αναρτημένα στην σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος πατήστε εδώ το Link :
Και εδώ Link από την βιβλιοθή μας.

Συνήγορος Καταναλωτή 210 6460814, 6064612, Fax.210 6460414

Χρέος-Κρίση-Λύση

Το πρόβλημα είναι η Πολιτική Διαπλοκή οι διορισμένοι ψηφοφόροι και οι διορισμένοι Ανώτατοι δικαστές.

Βιντεοπαρουσιάσεις

Τα Video μας στο Youtube

Ειδησιογραφία

Η Προστασία του Καταναλωτή στην Ελληνική Επικράτεια

Κυριακή, 02 Ιούλιος 2006


Έχουμε τον Νόμο 2251/94 τροποποιημένο μέχρι το 2002 και την Διεύθυνση Καταναλωτή της Ε.Ε. που χαρτογραφούν με σαφήνεια τα δικαιώματά μας. Το σημαντικό είναι να τα ΑΣΚΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ !!!!, Αλλά και να Καταγγέλλουμε τις Παραβιάσεις αμέσως. Οι Καταγγελίες μπορεί να γίνονται στις Ε...

Οι Καταγγελίες μπορεί να γίνονται στις Ελληνικές Ενώσεις Καταναλωτών όπως π.χ. στο ΙΝΚΑ, στο ΙΝΚΑ Κρήτης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη, στην διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας στην
Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον Συνήγορο του Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης director_eccgr@efpolis, η αν το προτιμάτε κατ ευθείαν στο
γραφείο του αρμόδιου Υπουργού,που αφορά η διαφορά.

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994) Νόμος 3297/2004
Προστασία των καταναλωτών,
όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

  • του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄/16-5-1997),
  • του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Αʼ/28-9-1999),
  • της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Ζ1 - 496/7-12-2000 (ΦΕΚ 1545 Β΄/ 18-12-2000),
  • του Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ 192 Α΄/21-8-2002),
  • της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Ζ1 - 659/14-10-2002 (ΦΕΚ 1373 Β΄/ 25-10-2002), και
  • του Π.Δ. 301/2002 (ΦΕΚ 267 Αʼ/4-11-2002)

και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 2
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2
Άρθρο 2 - Γενικοί όροι των συναλλαγών - Καταχρηστικοί γενικοί όροι 2
Άρθρο 3 - Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος 6
Άρθρο 4 - Σύμβαση από απόσταση 7
Άρθρο 5 - Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις 12
Άρθρο 6 - Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα 13
Άρθρο 7 - Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών 15
Άρθρο 8 - Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες 15
Άρθρο 9 - Διαφήμιση 16
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 19
Άρθρο 10 - Ενώσεις καταναλωτών - Συλλογικά μέσα προστασίας 19
Άρθρο 11 - Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών 23
Άρθρο 12 - Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών 24
Άρθρο 13 - Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 26
Άρθρο 14 - Μεταβατικές διατάξεις 26
Άρθρο 15 27
Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις
1. Η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα των καταναλωτών.
2. Η Πολιτεία μεριμνά ιδίως για:
α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
β) τα οικονομικά τους συμφέροντα,
γ) την οργάνωση τους σε ενώσεις καταναλωτών,
δ) το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν και
ε) την πληροφόρηση και επιμόρφωση τους σε καταναλωτικά θέματα.
3. Οι διατάξεις που προστατεύουν τους καταναλωτές ισχύουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Κατά την έννοια αυτού του νόμου:
α) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος.
β) Προμηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής είναι και ο διαφημιζόμενος. Προμηθευτής είναι επίσης και ο παραγωγός ως προς την ευθύνη του για ελαττωματικά προϊόντα.